Talala Mandal

Talala Mandal

Shree Sorthiya Prajapati Gyanti
Shreebai Ashram, Talala (Gir)
Dist. Junagadh-Gujarat (India)

Tel: 02877-22237/220103
Website: www.shreebaiashram.org
Email: shreebaiashram@yahoo.co.in